Najnowsze oferty pracy z legionowskiego Ratusza

Najnowsze oferty pracy z legionowskiego Ratusza

data

Trwa nabór na dwa etaty w Urzędzie Miasta Legionowo. Prezydent Miasta ogłosił wczoraj otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze w Ratuszu.

Poszukiwane są osoby na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji i Aplikanta w Straży Miejskiej.

Na stanowisko Podinspektora niezbędnymi wymaganiami są:

obywatelstwo polskie,  wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie w administracji samorządowej, zarządzanie oświatą, prawo, co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej półroczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nieposzlakowana opinia.

Dodatkowo kandydat na to stanowisko powinien posiadać znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in. oświaty i finansów publicznych, obsługi programów komputerowych oraz być samodzielny i pracować pod presją czasu.

 

Na stanowisko Aplikanta niezbędnymi wymaganiami są:

obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, uregulowany stosunek do służby wojskowej i nieposzlakowana opinia.

Dodatkowo kandydat na to stanowisko powinien posiadać prawo jazdy kat. B, wysoką kulturę osobistą, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz problemów społecznych oraz posiadać znajomość przepisów prawa z zakresu m.in. ruchu drogowego, wykroczeń czy podstępu do informacji publicznej

Termin składania dokumentów na obydwa stanowiska upływa 21 września 2018 r. o godz. 16.00

 

Szczegóły ofert  Podinspektor  Aplikant

 

źródło: bip.UM Legionowo

 

 

 

 

 

Najnowsze artykuły w dziale

Pogoda dla Legionowa

12°
Min:
Max: 26°
Szybkość wiatru: 6.84km/h
Wilgotność: 96%
Widoczność: 5.84km
Ciśnienie: 29.5hPa
Wschód słońca: 6:26
Zachód słońca: 18:28
Jutro
Min: 13°
Max: 24°

źródło: Yahoo Weather