Biuro paszportowe w Legionowie - co się zmieni od kwietnia 2023?

Biuro paszportowe w Legionowie - co się zmieni od kwietnia 2023?

data

Biuro paszportowe w legionowskim Ratuszu od kwietnia obejmą zmiany, celem tychże zmian jest poprawa dostępności usług dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

 

Z usług biura paszportowego w Legionowie korzysta coraz więcej osób. Często jest tak, że nie można załatwić spraw paszportowych sprawnie i szybko, w związku z tym władze powiatowe planują od kwietnia zmiany. Co zatem zmieni się w obsłudze klientów biura paszportowego w Legionowie?

Powiat Legionowski już kilkanaście lat temu uruchomił biuro paszportowe, w Legionowie dla wygody swoich mieszkańców, aby nie musieli w celu złożenia wniosku dojeżdżać do Warszawy. Kilka lat temu zmieniły się jednak przepisy i zniesiono rejonizację przy załatwianiu paszportu. Wynikiem czego jest stały od kilku lat, co raz bardziej znaczący wzrost liczby osób korzystających z legionowskiego biura. Tylko w ubiegłym roku obsłużono tu 25 tysięcy wizyt w tej sprawie. - piszą urzędnicy legionowskiego starostwa.

Od początku bieżącego roku średnio w tygodniu biuro odwiedza 500 osób, czyli około 100 osób dziennie. Dla porównania w głównym biurze prowadzonym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki przy ul. Kruczej w Warszawie średnia dzienna wynosi 180 – 200 osób (w szczycie zainteresowania wyrobieniem paszportu podczas ferii zimowych było to 300 osób) przy 8-11 stanowiskach obsługi (liczba czynnych stanowisk zmienia się w zależności od potrzeb i możliwości kadrowych danego dnia, dla porównania w Legionowie są 3 stanowiska obsługi). Co istotne, aż 40% wszystkich wniosków w Legionowie składają osoby zamieszkałe poza naszym powiatem – mieszkańcy powiatów nowodworskiego, północnych dzielnic Warszawy (szczególnie Białołęki), pułtuskiego, wyszkowskiego, wołomińskiego i warszawskiego zachodniego.

Mając na względzie fakt, że z powyżej opisanych powodów mieszkańcy naszego powiatu mogą spotkać się z sytuacją, w której tworzą się kolejki lub biuro nie jest w stanie obsłużyć wszystkich osób chętnych, starosta legionowski wystąpił już na początku roku do wojewody z wnioskiem o zgodę na wyznaczenie dodatkowego pracownika obsługi, który w sytuacjach nieobecności stałego pracownika biura z powodu choroby lub urlopu będzie mógł go zastąpić. Ze względu na warunki lokalowe nie ma możliwości utworzenia dodatkowego stanowiska obsługi. Wojewoda w odpowiedzi na wniosek starosty wydał zgodę ograniczając ją do okresu 5 miesięcy liczonych od 1 kwietnia 2023.

Możliwość umówienia się na wizytę po paszport w Legionowie przez Internet

Legionowskie biuro paszportowe, jako jedno z nielicznych, oferuje możliwość umówienia się na wizytę przez Internet. System udostępniał dotąd kalendarz na 4 tygodnie wprzód. Niestety znaczna liczba osób, które rezerwowały w ten sposób terminy nie pojawiała się w umówionym dniu, zapadła więc decyzja o skróceniu tego okresu do 7 dni. Innymi słowy logując się do internetowego systemu rezerwacji wizyt zobaczymy dostępne terminy wyłącznie na najbliższych 7 dni. Skrócenie terminu oczekiwania na wizytę ma na celu obniżenie liczby interesantów, którzy z powodu odległego terminu mogli o niej zwyczajnie zapomnieć. Warto zauważyć, że każda z takich wizyt zarezerwowanych internetowo zmniejsza pulę biletów systemu zarządzania kolejką, które mogą pobrać danego dnia osoby, które przyszły do biura paszportowego bezpośrednio.

Dodatkowo pula biletów w systemie kolejkowym jest w ciągu dnia kilkukrotnie zwiększana, w miarę możliwości. Dlatego też warto, jeśli nie uda nam się pobrać biletu w godzinach porannych, spróbować w godzinach późniejszych. Często bowiem jeszcze po południu jest możliwość załatwienia sprawy.

W bieżącym roku Powiat Legionowski rozpoczął też inwestycję, w wyniku której powstanie Centrum Usług Społecznych. W ramach tego przedsięwzięcia siedziba legionowskiego starostwa zostanie rozbudowana, a wszystkie usługi powiatu zostaną skupione w jednym miejscu. W Centrum zaplanowano również miejsce dla biura paszportowego, które docelowo ma oferować bardziej komfortowe warunki załatwiania spraw niż obecna lokalizacja.

 

Gdzie po paszport na Mazowszu? 

Wydawanie paszportów jest zadaniem administracji rządowej, które realizują wojewodowie. Na Mazowszu, oprócz 8 biur paszportowych w Warszawie, prowadzonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW), działa 5 biur w delegaturach MUW w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz 8 biur zamiejscowych prowadzonych przez samorządy na zlecenie wojewody: w Legionowie, Łomiankach, Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Ożarowie Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie i Wołominie. Liczba pracowników obsługi w każdym punkcie zamiejscowym musi uzyskać zgodę wojewody, osoby te muszą zostać zatrudnione na część etatu przez MUW i uzyskać wymagane procedurą dostępy do systemów teleinformatycznych. Wszelkie koszty prowadzenia zamiejscowych biur paszportowych poza wynagrodzeniem obsługi za 1/8 etatu pokrywają samorządy, które uruchomiły punkt paszportowy dla wygody swoich mieszkańców.

Statystyki biura usług paszportowych w Legionowie

W ubiegłym roku legionowskie biuro paszportowe obsłużyło 25 tysięcy wizyt, z czego około 40% interesantów były to osoby zamieszkujące poza powiatem legionowskim. Dla porównania w punktach paszportowych w powiatach, które mają taką samą liczbę stanowisk obsługi (3 stanowiska) i zbliżoną liczbę mieszkańców (dla powiatu legionowskiego wynosi ona 130 tys. mieszkańców) złożono: 21,5 tys. wizyt w Otwocku (126 tys. mieszkańców) i 22,3 tys. wizyt w Ożarowie Mazowieckim (132 tys. mieszkańców). Do biura w Łomiankach, które ma 1 stanowisko obsługi, można umówić się tylko przez telefon i pierwsze wolne terminy są dostępne w maju 2023 r. - interesanci bez wcześniejszego umówienia nie są obsługiwani. W żadnym z biur paszportowych prowadzonych przez MUW we własnych siedzibach, nie ma możliwości wcześniejszego umówienia się.

źródło i foto: Powiat Legionowski

 

Polecane Video

Najnowsze artykuły w dziale