Kwalifikacja wojskowa  2019 na terenie powiatu legionowskiego. Kiedy i gdzie się zgłosić?

Kwalifikacja wojskowa 2019 na terenie powiatu legionowskiego. Kiedy i gdzie się zgłosić?

data

Czym jest kwalifikacja wojskowa? Kiedy i kto powinien się na nią zgłosić?

Czym jest kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to seria badań i testów mających ocenić zdolność do pełnienia służby wojskowej. W każdym powiecie w Polsce powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej i kwalifikuje osoby do określonej kategorii. Od 2010 roku  służba wojskowa w Polsce nie jest obowiązkowa, należy jednak zaznaczyć, że na kwalifikacje musi się stawić każdy mężczyzna, który w danym roku kalendarzowym kończy 19 lat.

 

Kiedy i gdzie kwalifikacja wojskowa 2019 w powiecie legionowskim?

Siedziba gdzie odbywają się badania Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się w Starostwie Powiatowym w Legionowie przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 11 w budynku A (aula). To właśnie w tym miejscu w dniach od 25 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. powinni stawić się wszyscy, którzy zobowiązani są kwalifikacji wojskowej.

 

Kto powinien zgłosić się do kwalifikacji wojskowej 2019?

- Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
• mężczyźni urodzeni w 2000 r.,
• mężczyźni urodzeni w latach 1995 - 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 

- Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Legionowie powinni zgłosić się również:

Osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Kobiety:
• urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944)

Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 

 

Jakie kary grożą za niestawienie się na kwalifikację wojskową?

Za odmowę stawiennictwa bez uzasadnionej przyczyny grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności (art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony), możliwe jest też przymusowe doprowadzenie przez policję (art. 31a i 31b). Bezzasadna nieobecność na ćwiczeniach karana jest grzywną lub aresztem do 30 dni (art. 225). Za trwałe uchylanie się grozi pozbawienie wolności do 2 lat (art. 228). Surowsza odpowiedzialność przewidziana jest za popełnienie w trakcie mobilizacji lub wojny, za niestawiennictwo w przydzielonej jednostce pozbawienie wolności od lat 2 (art. 240), niestawiennictwo w komisji kwalifikacyjnej – od 5 lat (art. 241). Przepisy dotyczące członków sił zbrojnych zawiera Kodeks karny (1997) w części wojskowej (rozdziały XXXVIII – XLIV, art. 317 – 363).źródło: BIP UM Legionowo/Wikipedia/Radio Eska

Najnowsze artykuły w dziale

Pogoda dla Legionowa

Min:
Max: 25°
Szybkość wiatru: 5.59km/h
Wilgotność: 100%
Widoczność: 2.8km
Ciśnienie: 29.5hPa
Wschód słońca: 6:26
Zachód słońca: 18:28
Jutro
Min: 13°
Max: 24°

źródło: Yahoo Weather