Rodzicu, potwierdź wolę uczęszczania dziecka do przedszkola

Rodzicu, potwierdź wolę uczęszczania dziecka do przedszkola

data

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola czy szkoły do jutra są zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu w placówce.

Jeszcze nie złożyłeś stosownego dokumentu? Musisz się pośpieszyć. To, że Twoje dziecko znalazło się na liście jednego z przedszkoli czy oddziału przedszkolnego w szkole wcale nie oznacza, że będzie tam uczęszczało, dopóki nie złożysz potwierdzenia woli zapisu.

Brak potwierdzenia woli w ustalonym terminie tj. do 27 kwietnia do godz. 16.00 jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Najnowsze artykuły w dziale