Legionowo. Konkurs Odpowiedzialni Społecznie 2022 rozstrzygnięty

Legionowo. Konkurs Odpowiedzialni Społecznie 2022 rozstrzygnięty

data

Konkurs „Odpowiedzialni Społecznie 2022” w powiecie legionowskim rozstrzygnięty. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas styczniowej sesji Rady Powiatu.

Odpowiedzialni społecznie - co to za przedsięwzięcie?

Odpowiedzialni społecznie to konkurs kierowany do pracodawców, firm i instytucji prowadzących działalność na terenie powiatu legionowskiego, którzy w swojej pracy kierują się ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniają interesy społeczne, dobro środowiska, budują relacje ze swoimi pracownikami oraz z lokalną społecznością. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł przyznany jest firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą do tego się przyczyniają. - Idea odpowiedzialności społecznej biznesu, którą przekładamy na odpowiedzialność społeczną w każdej dziedzinie życia, jest myślą przewodnią organizowanego przez nas konkursu. Cieszy fakt, że grono odpowiedzialnych rośnie. Poprzez konkurs chcemy promować takie wartości, pokazywać dobre praktyki podejmowane przez laureatów konkursu oraz, w symboliczny sposób, jakim jest nadanie tytułu, podziękować firmom, instytucjom i osobom za podejmowane na rzecz społecznej odpowiedzialności działania – wyjaśnia dyrektor PCIS Dorota Wróbel-Górecka. To wspólna inicjatywa Starosty Legionowskiego oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

W kategorii Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie nagrodzono dwie legionowskie firmy – LOPI Anuszkiewicz i Trzecińscy sp. j. i Koperfam sp. z o.o.

W kategorii Instytucja Odpowiedzialna Społecznie wyróżniono Koło Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie Smaki” w Kałuszynie. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Fundacja Emanio Arcus i Fundacja eBiznes Club.

Osobowościami Odpowiedzialnymi Społecznie wybrano Jadwigę Jackowską, Sławomira Jackowskiego, Mieczysław Berdowskiego, Mariannę Berdowską oraz Janusza Dłużniewskiego.

Laureaci statuetki i dyplomy odebrali z rąk starosty legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Smuniewskiego, radnej Rady Powiatu Anny Gajewskiej oraz dyrektor PCIS Doroty Wróbel-Góreckiej.

 

 

Kim są laureaci konkursu Odpowiedzialni Społecznie 2022

Przedsiębiorcy Odpowiedzialni Społecznie

LOPI Anuszkiewicz i Trzecińscy sp. j. – firma zajmuje się projektowaniem i tworzeniem kompleksowych rozwiązań technologicznych z zakresu automatyki oraz elektroniki. W swojej działalności społecznej włącza się w szereg akcji charytatywnych wspierających m.in. samotne matki z dziećmi i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Koperfam sp. z o.o. – producent kominków, saun, wanien spa, wkładów kominkowych i pieców. Firma podejmuje działania edukacyjne na rzecz młodzieży ze szkół średnich, włącza się w inicjatywy społeczne wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Instytucje Odpowiedzialne Społecznie

Koło Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie Smaki” w Kałuszynie realizuje projekty społeczne, edukacyjne, profilaktyczne, zdrowotne oraz ekologiczne na terenie Kałuszyna i okolicznych miejscowości.

Wyróżnienia:
Fundacja Emanio Arcus działająca na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi w Legionowie Zakład Aktywizacji Zawodowej, w którym zatrudnienie znajdują osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Fundacja eBiznes Club zajmuje się poszukiwaniem i inicjowaniem nowatorskich rozwiązań w biznesie i administracji oraz podejmuje szereg działań wolonatariackich i charytatywnych na rzecz mieszkańców.

Osobowości Odpowiedzialne Społecznie:
Marianna i Mieczysław Berdowscy, którzy w ramach aktywności społecznej na terenie Michałowa-Reginowa przyczynili się do realizacji wielu przedsięwzięć społecznych, w tym budowy Domu Ogrodnika, przychodni zdrowia, boiska sportowego, placu zabaw czy wydawania przez wiele lat gazetki Michałki Opałki.

Jadwiga i Sławomir Jackowscy, którzy podejmują działania społeczne, edukacyjne i kulturalne na rzecz środowisk senioralnych na terenie gminy Serock oraz powiatu legionowskiego.

Janusz Dłużniewski, który od lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie społeczność szkolną Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, nad którą sprawuje opiekę artystyczną, realizując warsztaty rzeźbiarskie i spotkania z poezją.

 

źródło i foto: Powiat Legionowski

Polecane Video

Najnowsze artykuły w dziale