Zakładasz własną działalność - sprawdź czym jest remanent początkowy

Zakładasz własną działalność - sprawdź czym jest remanent początkowy

data

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz wielkości firmy, przedsiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzić na początku swojej działalności remanent początkowy. Powinien być on wykonany z pierwszym dniem działalności firmy. Dlatego też każdy, kto otwiera własną działalność gospodarczą, musi wiedzieć, co się w nim znajduje i jak go przeprowadzić.

Czym jest remanent?

Remanent początkowy określany jest również jako spis z natury. Jego wartość początkowa stanowi pierwszą pozycję w księdze przychodów i rozchodów i jest pewnego rodzaju kosztem firmy. Z tego względu istnieją ściśle określone przepisy, mówiące o tym, które elementy powinny znaleźć się w spisie z natury. Ponadto sporządzając remanent, bardzo ważna jest dokładność oraz późniejsza jego wycena. Warto również wiedzieć, że na koniec roku kalendarzowego również należy przeprowadzić inwentaryzację nazywaną remanentem końcowym.

Co zawiera remanent początkowy?

Elementy, które powinny znaleźć się w remanencie początkowym, zostały określone w prawie. Zgodnie z § 28 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, remanent początkowy powinien zawierać takie informacje jak:

  • imię i nazwisko właściciela firmy oraz nazwę,
  • datę sporządzenia spisu,
  • kolejny numer arkusza spisu z natury,
  • dokładne określenie towaru oraz innych składników wymienionych w § 27,
  • jednostka miary,
  • ilość określoną w czasie spisu,
  • cenę za jednostkę miary określoną w złotych i groszach,
  • wartość poszczególnych elementów spisu z natury,
  • łączną wartość spisu z natury,
  • klauzulę, że „Spis zakończono na pozycji…”.

Każdy spis z natury powinien zakończyć się podpisami osób, które go sporządziły oraz właściciela przedsiębiorstwa. Mówiąc bardziej szczegółowo remanent początkowy, powinien ujmować materiały i surowce niezbędne do produkcji oraz towary handlowe, czyli zakupione, aby je dalej odsprzedać. Przy czym należy pamiętać, że w remanencie początkowym powinny znaleźć się towary i materiały zakupione przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorstwa oraz te, które należały do prywatnego majątku właściciela przedsiębiorstwa, ale zostały przekazane do majątku firmy. Warto też wiedzieć, że remanent początkowy nie obejmuje majątku firmowego, do którego należą telefony, komputery oraz inne elementy zaliczane do środków trwałych.

Jak wpisać remanent do KPiR?

Aby móc wpisać remanent początkowy do KPiR należy dokonać jego wyceny, która ma za zadanie sprawdzić poprawność dokonanego spisu z natury. Wycenę należy wykonać najpóźniej do 14 dni po zakończeniu remanentu. W celu jej wykonania stosuje się dwie metody. Pierwsza z nich określa wartość towarów i materiałów na podstawie rzeczywistej ceny zakupu i nabycia, a druga na podstawie ceny rynkowej danego towaru lub materiału z dnia przeprowadzenia spisu z natury. Druga metoda jest wykorzystywana w przypadku, gdy w danym czasie ceny rynkowe są niższe od cen, po których przedsiębiorstwo nabyło towary lub materiały. Sporządzenie remanentu początkowego może być problematyczne, szczególnie dla właścicieli przedsiębiorstw, którzy nie mieli do czynienia ze spisem z natury.

Jeśli masz problem ze stworzeniem remanentu początkowego, skorzystaj z naszych porad na pomoc.wfirma.pl

 

Artykuł partnera

Pogoda dla Legionowa

Min:
Max:
Szybkość wiatru: 6.84km/h
Wilgotność: 74%
Widoczność: 10km
Ciśnienie: 29.32hPa
Wschód słońca: 4:51
Zachód słońca: 20:14
Jutro
Pogoda Legionowo
Min: 
Max: 11°

źródło: Yahoo Weather