Metoda shot peening - co warto wiedzieć?

Metoda shot peening - co warto wiedzieć?

data

Elementy poddawane cyklicznie zmieniającym się naprężeniom narażone są na zmęczenie materiałów, czyli proces stopniowego pękania. Zjawisko to może wystąpić wszędzie tam, gdzie części poddawane są częstym obciążeniom o stosunkowo niewielkiej wartości. Chcąc zabezpieczyć tego typu elementy przed pękaniem, można zdecydować się na zastosowanie umacniających procesów obróbkowych, takich jak shot peening. Jak przebiega proces obróbkowy realizowany przy zastosowaniu tej metody? Gdzie wykorzystywana jest technika shot peening? Podpowiadamy!

Shot peening – jak wygląda?

Metoda shot peening to proces obróbki na zimno polegający na uderzaniu w obrabiana powierzchnie śrutem o kulistym kształcie z siłą wystarczającą do uzyskania odkształcenia plastycznego. Pozwala to na wytworzenie w warstwie przypowierzchniowej obrabianego elementu naprężeń ściskających, których obecność przekłada się na modyfikację jego właściwości mechanicznych. Przeprowadzenie kulowania umożliwia zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej części, a także znaczne poprawienie wytrzymałości korozyjnej oraz odporności na zużycie ścierno-korozyjne.

 

Shot peening, a shot blasting – czym się różnią?

Metody shot peening i shot blasting to technologie obróbkowe, które na pierwszy rzut oka wydają się być do siebie bardzo podobne. Jednak ich zastosowanie pozwala na uzyskanie odmiennych efektów. Shot blasting, czyli śrutowanie to technika wykorzystująca materiały ścierne w celu czyszczenia lub wygładzania powierzchni danego elementu, co pozwala na jego przygotowanie do prowadzenia dalszych etapów obróbki. Z kolei, shot peening polega na wzmacnianiu powierzchni poprzez zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej obrobionych elementów. Metoda ta stanowi popularne rozwiązanie, które wykorzystywane jest w szeregu zastosowań w celu opóźniania oraz zapobiegania procesom powstawania mikropęknięć na powierzchni obrobionych elementów.

 

Zastosowanie shot peening – gdzie wykorzystywane jest kulowanie?

Zastosowanie umacniającej obróbki strumieniowo-ściernej, jaką jest shot peening to rozwiązania wykorzystywane na szeroką skalę w przemyśle. Najczęściej z technologią tą można spotkać się w przypadku wzmacniania i zmniejszania naprężeń w elementach implementowanych w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i kosmicznym. Do części, które najczęściej poddaje się kulowaniu, zalicza się elementy, takie jak: 

-sprężyny,

-wały korbowe,

-wały napędowe,

-koła zębate,

-korbowody,

-części układu kierowniczego i przekładni.

 

Artykuł sponsorowany